FELIPE RIVAS SINALOU “PRETENDEMOS ACTUALIZAR A OFERTA DIDÁCTICA NAS ESCOLAS CREANDO ESPAZOS MULTISENSORIAIS E RENOVADO AS DOTACIÓNS”

O concello solicita da Xunta máis de 35.000 euros para a mellora das Escolas Infantís Municipais

As actuacións de mellora previstas polo goberno municipal suporían intervencións e melloras en catro Escolas Infantís Municipais

O concello solicita da Xunta máis de 35.000 euros para a mellora das Escolas Infantís Municipais

Lugo, 20 de setembro de 2019. O edil de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, informou sobre a solicitude, feita dende a Área que dirixe, á Xunta de Galiza para á mellora de infraestruturas e equipamento das Escolas Infatíns Municipais. O total do importe solicitado ascende a 35.965 euros. Felipe Rivas sinalou “trátase dunha competencia que debería asumir a propia Xunta, pero ante a súa pasividade o concello oferta este servizo fundamental para a conciliación da vida familiar”.

 

As axudas foron solicitadas ao amparo da orde do 8/08/2019 da Consellería de Política Social pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestructuras e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2019. A axuda que se solicita á Consellería de Política Social é polo 100 % do orzamento total de gastos dos proxectos que se presentan. O edil nacionalista informou sobre os proxectos previstos e orzamentados para as diferentes Escolas Infantís que se concretan do seguinte xeito:

 

A) Actuacións na EIM Luís Soto Menor, por un orzamento de 9.673,03 €.:

 

-Pavimentación patio:                                           3.500,32 €.

-Execución de tronas para 7 postos

(aula zona comedor 0-1 ano):                              2.135,00 €.

-Execución porta acceso a patio/xardín:              1.936,43 €.

- Material para evacuación berces e os

correspondentes colchóns            :                                      807,16 €.

- Espazo multisensorial:                                          775,81 €.

-Mesa plegable e soporte parede:                           518,31 €.

 

B) Actuacións na EIM Gregorio Sanz, por un orzamento de 10.253,19 €.:

 

  - Execución novo armario na lavandería:                  693,90 €

  - Obra adaptación taquillas adecuación

  protocolo de saúde:                                                   855,47 €.

  - Execución de tronas de obra:                               3.965,00 €.

  -Creación espazo multisensorial

   e a súa dotación:                                                    3.558,10 €.

  - 2 portátiles Notebook HP 67 250 6BP 64EA        1.180,72 €.

 

C) Actuacións na EIM María Wonenburger por un orzamento de 7.895,48 €.:

 

  - Pavimentación patio:                                                        3.021,31 €.

  - Espazo multisensorial:                                                     2.764,81 €.

  - Material para evacuación, berces:                                   1.614,32 €.

  - Proxector EPSON:                                                                          495,04 €.

 

D) Actuacións na EIM Serra de Outes, por un orzamento de 8.144,26 €.:

 

  - Almacén para xogos / material de psicomotricidade:      2.035,22 €.

  - Execución mobilidade de obra:                                           828,85 €.

  - Sillón lactancia:                                                                    356,15 €.

  - Casa exterior multiactividades:                                           408,37 €.

  - Moble selección material:                                                    210,37 €.

  - Espello unidade bebés:                                                          85,06 €.

  - Espazo multisensorial :                                                     3.522,25 €.

  - Proxector e pantalla EPSON EBX39L:                                697,99 €.

           

Nota: Achégase foto e corte de voz.

O concello solicita da Xunta máis de 35.000 euros para a mellora das Escolas Infantís Municipais